Beste deelnemer,

 

Op 1 september sta je aan de start voor de 33e editie van de Rabobank Triathlon Binnenmaas. Wij willen je graag nog evenattenderen op enkele belangrijke zaken. 

Lees de informatie goed door, aangezien er een wijziging is van parcours ten opzichte van voorgaande jaren.Adres

 

Het Recreatieoord is gelegen aan de Vrouwehuisjesweg 7a 3271 LX Mijnsheerenland. De tarieven voor het parkeren op het Recreatieoord Binnenmaas bedragen €1,10 per uur met een maximum van €5,50 per dag.Aanmelden en starttijden

 

Aanmelden kan bij het inschrijfbureau in het gebouw links van het sportplein.

 

Voor de kwart afstand

 

09.00 uur    opening inschrijfbureau

10.45 uur    briefing

11.00 uur    start

14.00 uur    prijsuitreiking

17.15 uur    einde bewaking transition zoneVoor de achtste afstand

 

1e wave

11.00 uur    opening inschrijfbureau voor beide waves

13.00 uur    briefing

13.15 uur    start2e wave (start trio`s)

14.30 uur    briefing

14.45 uur    start

17.30 uur    prijsuitreiking (voor beide waves)

17.15 uur    einde bewaking transition zone (voor beide waves)

Bij de aanmelding ontvang je een tas met daarin:

 

  • 1 label met daarop het startnummer voor op de fiets
  • 1 badmuts
  • 1 startnummer voor het fietsen en lopen. Advies: neem een elastieken band mee om het nummer aan te bevestigen.
  • 1 envelop met Mylaps chip en neopreen enkelband, als men niet over een eigen chip beschikt. De chip mag je na afloop houden en kan bij andere evenementen met Mylaps tijdwaarneming gebruikt worden. De chip moet om de enkel gedragen worden.
  • 1 T-shirt als herinnering.De fiets wordt bij de ingang van de transition zone gecontroleerd. Na het vertonen van een deugdelijke helm kan de fiets op de daarvoor bestemde plek (aangegeven met nummers) gestald worden.  De organisatie heeft gezorgd voor een aantal helmen voor mensen die geen helm hebben of deze vergeten zijn. De helmen kunnen geleend worden zolang de voorraad strekt. Voor het omkleden kan gebruik gemaakt worden van de kleedcabines van het zwembad. Er zijn wel een aantal douches maar deze zijn niet verwarmd.
Zwemmen

 

Het zwemparcours is gemarkeerd met lijnen. Op regelmatige afstand zijn boten en duikers in het water. Bij problemen: hand opsteken. De duikers zullen dan de reddende hand toesteken.

Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht. Iedere serie heeft zijn eigen kleur.Wissel zwemmen/fietsen

 

Het is ongeveer 100meter lopen naar de transition zone. In de transition zone mag niet gefietst worden. Helm opzetten en vastmaken voordat de fiets gepakt wordt. Na de startstreep opstappen.Fietsen

 

Het parcours is makkelijk te volgen door bordjes met pijlen en op de gevaarlijke kruispunten staan vrijwilligers om de weg te wijzen. Let op: je bent gewoon verkeersdeelnemer en de verkeersregels dienen dan ook nageleefd te worden.

 

Bij de kwart afstand fiets je een aanloopstuk van 12 kilometer en dan 2 ronden van 8 km, daarna het aanloopstuk weer terug naar de transitionzone.

Bij de achtste afstand fiets je heen en weer, het keerpunt is bij het kruispunt Ritselaarsdijk-Munnikendijk.

De parcourskaarten kan je vinden op onze website.

 

Het stayeren is nog steeds verboden. De minimale afstand is 10 meter, zo niet krijgt men een blauwe kaart, waarna een tijdstraf moet worden uitgezeten in de strafbox. Als men dit niet opvolgt, volgt diskwalificatie.Wissel fietsen/lopen

 

Afstappen voor de stopstreep. De fiets weer op de gereserveerde plaats stallen. De helm mag pas losgemaakt worden als de fiets is opgehangen. De transition zone aan de andere kant verlaten voor de start van het looponderdeel.

Lopen

 

Het loopparcours is een autovrije ronde op het fietspad naast de N217 richting Maasdam. Bij de achtste loopt men 1 ronde en bij de kwart loopt men 2 ronden. Er is een waterpost waar je 2 keer per ronde langs komt.

LET OP: Zorg dat u uw startnummer aan de voorzijde draagt tijdens het lopen.

 

Na de finish is een kraam opgesteld met fruit en dorstlesser. De transition zone wordt tot ±17:15 uur bewaakt. De fiets kan afgehaald worden op vertoon van het startnummer. Hier wordt ook de bruikleenhelm weer ingeleverd.
Trio triatlon/bedrijventeams

 

Deze vindt plaats gelijk met de 2e wave van de achtste afstand. Afstanden voor de trio zijn gelijk aan de achtste evenals de regels. Na het zwemmen gaat de zwemmer naar het wisselvak, waar de fietser staat opgesteld en geeft zijn championchip aan de fietser. Het wisselvak bevindt zich in de transition zone. Als de fietser de Mylaps chip om zijn/haar enkel heeft, kan men naar de fiets gaan. Bij terugkomst van het fietsen hangt de fietser zijn/haar fiets op en gaat naar het wisselvak, waar de loper staat te wachten en geeft de championchip weer door. Als de loper de Mylaps chip om zijn/haar enkel heeft kan men aan het lopen beginnen.

Let op: De Mylaps chip dient om de enkel gedragen worden en niet om de pols of in de hand, als de chip te hoog wordt gedragen vindt er geen registratie plaats bij het passeren van de registratiematten.

 

Het verzamelvak voor de gezamenlijke finish van het trio team bevindt zich ter hoogte van de zij in/uitgang recreatieoord ter hoogte waterpost (zie platte grond) , dit is ongeveer 300 meter voor de finish.

Let op: Hinder de overige deelnemers niet als u naar het verzamelvak gaat of daar staat te wachten.Prijzen

 

Op basis van de voorinschrijvingen wordt een prijzenschema vastgesteld. De prijsuitreiking vindt plaats zo snel mogelijk nadat de laatste deelnemer op de betreffende afstand is gefinisht.

Prijzen worden niet nagestuurd, dus zorg dat je bij de prijsuitreiking aanwezig bent!

Voor elke inschrijving is er een herinnering in de vorm van een T-shirt. Uitslagen zullen z.s.m. te zien zijn op onze website www.triathlonbinnenmaas.nl of via www.mylaps.nl

 

Kleine reminder, niet vergeten mee te nemen:

 

- chip, waarvan je het nummer hebt doorgegeven bij inschrijven

    (als je geen chip hebt zit deze in de tas die je krijgt bij aanmelden)

- startnummerband

- NTBlicentie en identiteitsbewijs
Algemeen reglement.

Deelname aan de triathlon is geheel op eigen risico en verantwoording. De Stichting Triathlon Binnenmaas kan derhalve op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke aard dan ook. De wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de NTB. Het wedstrijdreglement van de NTB wordt gevolgd. Deelname aan de triathlon houdt tevens in dat men op de hoogte is van dit reglement en dit volledig aanvaardt. Alle deelnemers zijn door de NTB verzekerd inzake WA en ongevallen. Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding, jury, parcoursbegeleiders en politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden.

 

Kijk voor het wedstrijdreglement op www.triathlonbond.nl

 

Een deelnemer die de wedstrijd staakt, dient zich onmiddellijk af te melden bij de finishwagen.

Ben je om wat voor reden dan ook verhinderd om aan de wedstrijd deel te nemen, meldt u dit dan s.v.p. uiterlijk één dag voor de wedstrijd bij de organisatie. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Tel.: 06-16941581

Op de dag zelf dient contact opgenomen te worden met Emilie de Boer 06-16941581 De wedstrijdleiding heeft het recht om na overleg met een arts, EHBO-er of parcoursbegeleider een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.

 

Voor noodgevallen is de wedstrijdorganisatie op de wedstrijddag bereikbaar op:

1e 06-188296607 - 2e 06-51722489

 

Stichting Triathlon Binnenmaas

Inschrijfbureau: 06-16941581 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Het bestuur van de Stichting Triathlon Binnenmaas wenst je een sportieve wedstrijd toe!