Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Triathlon Binnenmaas, gevestigd te Puttershoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41120978, hierna te noemen: `de vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doel gegevens

Er wordt door ons voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld:

Inschrijvingen voor de triathlon

Bij deelname aan een evenement zijn persoonsgegevens noodzakelijk voor verwerking van deelname en uitslag.

Contact met vrijwilligers

Van de vrijwilligers bewaren wij de naw gegevens met telefoonnummer en het email-adres. Dit om op een goede wijze contact te kunnen houden over inzetbaarheid bij ons evenement. Van de verkeersregelaars bij een evenement zijn wij verplicht om de namen met naw gegevens door te geven aan de politie ter controle.

Versturen van nieuwsbrieven

Wij versturen via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en bevatten informatie over onze evenement. Je e-mailadres wordt verzameld via het inschrijfsysteem van de NTB. Als deelnemer wordt je automatisch door ons op de hoogte gehouden.

Analytics

Onze website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Foto’s

Tijdens ons evenement  worden, al dan niet door onszelf, foto’s gemaakt van deelnemers. Foto’s worden actief gedeeld via social media en onze internetsite.

Uitslagen

De uitslagen van de triathlon worden gedeeld via de website.

 

 

Ontvangers

De gegevens die we ontvangen en verwerken worden beheerd binnen ons bestuur. Buiten onze bestuursleden heeft, de hieronder genoemde partijen uitgezonderd, niemand toegang tot de persoonsgegevens. Deze partijen zijn:

Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

Inschrijvingen voor de triathlon gaan via de site van de Nederlandse Triathlon Bond. Gegevens die jij achterlaat met deze inschrijving zijn op de servers van de NTB opgeslagen.

MyLaps

Bij de triathlon maken we voor de uitslagenverwerking gebruik van MyLaps. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitslagverwerking worden op de servers van MyLaps opgeslagen.

Google Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:           Greet Brand secretariaat

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.